SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Recicla a túa forma de vida

Print this pagePrint this pagePrint this page
Ano: 
2020

Colaborar na reciclaxe constitúe toda unha mostra de responsabilidade coa protección do medio ambiente e, xa que logo, co benestar e calidade de vida das xeracións actuais e futuras.

O labor da cidadanía eríxese no cimento do traballo que posteriormente se desenvolve nos centros de tratamento para que os residuos depositados en cada contedor de recollida selectiva cobren nova vida e se transformen en recursos, pechando o círculo da súa recuperación.

Hai cousas que podemos cambiar:

  • Mira ao teu ao redor. Contornas naturais con residuos abandonados pola man do home. Non o permitamos.
  • Planifica o teu consumo e adquire unicamente o necesario. En moitas ocasións compramos de forma compulsiva artigos que acabarán no cubo do lixo, co conseguinte malgaste de recursos naturais e de diñeiro.
  • Ollo cos alimentos. Convén fixarse na data de caducidade e data de consumo preferente, e axustar as racións ao número de membros da unidade familiar. Minimizar o desperdicio alimentario constitúe outro dos desafíos. Un terzo dos alimentos que se cultivan no mundo para o consumo humano acaban desbotados.
  • Fóra bolsas plásticas dun só uso. Reutiliza a túa bolsa ou fai uso do carriño de mercado de toda a vida.
  • Cambia a forma de comprar. Recorre ao comercio local e aos produtos de tempada. Contribuirás á economía da túa contorna e á redución de emisións de CO2 derivadas do transporte.
  • Descarta artigos excesivamente embalados e con múltiples envases plásticos. O envoltorio non forma parte do produto e, máis pronto que tarde, acabará convertido nun refugallo.
  • O principio de prevención constitúe a máxima a seguir. Reutilizar os obxectos permitiranos reducir a xeración de residuos. As malas prácticas de usar e tirar deben quedar no pasado. Imponse a circularidade dos produtos e o máximo aproveitamento dos mesmos ata esgotar a súa vida útil.
  • Unha vez convertidos en residuos, os materiais deben ser separados en orixe e depositados en cada un dos contedores de recollida selectiva para que poidan ser reciclados:

- Contedor amarelo: envases de plástico, latas e briks.

- Contedor azul: papel e cartón

- Iglú verde: envases de vidro

- Contedor marrón (que comeza a implantarse nos concellos galegos): materia orgánica.

- Contedor verde xenérico: fracción resto (non reciclable), na que tamén deben incluírse elementos de protección utilizados pola cidadanía fronte ao Covid tales como mascarillas e luvas.

- Se habitas nunha vivenda unifamiliar con terreo (horta ou xardín), a compostaxe doméstica da materia orgánica constitúe unha magnífica opción para transformala nun abono natural para a terra.

Co fin de impulsar a reciclaxe desde o seu centro de operacións, Sogama, no marco de ampliación do Complexo Medioambiental de Cerceda (A Coruña), construíu e equipou, en liña coa industria 4.0, unha nova planta de recuperación de materiais onde, a través de tecnoloxías de última xeración, logra separar ata 11 tipos de residuos reciclables que non foron segregados en orixe polos cidadáns para propiciar a súa transformación en novos recursos. Plásticos, vidro, papel/cartón, briks, metais, etc, mesturados no lixo convencional toman rumbo aos centros recicladores para reincorporarse ao mercado cunha nova vida, propiciando así o aforro de enerxía e materias primas.

Excluido de listado: 

Galería