Xunta
Xunta
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Global

Deseñado para atender as necesidades do conxunto de Galicia.

Integral

Da prioridade á estratexia comunitaria dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), aos que engade un cuarto erre, o da recuperación enerxética da fracción non reciclable.

Solidario

Aplica o mesmo prezo a todos os concellos, con independencia das súas características e situación xeográfica.

Cometido

Print this pagePrint this pagePrint this page

Sogama é un instrumento de xestión pensado por e para Galicia. Grazas ao seu labor, a maior parte dos residuos urbanos producidos nesta comunidade son xestionados de forma correcta, seguindo a xerarquía establecida pola normativa vixente na materia, isto é:

  • Prevención, a través de medidas tendentes a evitar a xeración de residuos baixo a máxima de que “o mellor residuo é o que non se produce”.
  • Redución, aplicando criterios vinculados ao consumo racional.
  • Preparación para a reutilización, alongando a vida útil dos produtos antes de ser convertidos en refugallos.
  • Reciclaxe, separando os residuos por tipoloxías e depositándoos nos contedores axeitados.
  • Valorización material e/ou enerxética, recuperando os materiais reciclables contidos no lixo e transformando en enerxía a parte non reciclable.
  • Vertido, última opción dado o seu negativo impacto para o medio ambiente e a saúde pública.

Dúas son as fraccións de residuos sobre as que Sogama centra a súa actividade: bolsa amarela e bolsa negra.

A bolsa amarela acolle os materiais recollidos selectivamente a través dos contedores amarelos (latas, briks e envases de plástico), que a empresa selecciona por tipoloxías nas súas instalacións, remitíndoos aos centros recicladores.

A bolsa negra representa a fracción resto introducida nos contedores verdes convencionais, que Sogama recupera materialmente, separando os elementos reciclables contidos na mesma (aceiro, aluminio e vidro), e enerxeticamente, transformando en electricidade a parte non reciclable.

Esta entidade pública non ten competencias sobre os residuos introducidos en orixe no contedor azul (papel e cartón), iglú verde (envases de vidro), recipiente de pilas e puntos limpos (residuos de carácter especial tales como voluminosos, aparellos eléctricos e electrónicos –RAEE-, aceites, fluorescentes, etc), sendo asumidos por xestores autorizados para cada tipoloxía.