SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Recíclate con Sogama

Print this pagePrint this page
"Recíclate con Sogama" é un programa de educación ambiental a través do cal se pretende promover a participación e implicación da comunidade educativa na correcta separación dos residuos xerados nos centros escolares, introducindo cada fracción no contedor correspondente. Para facilitar a tarefa, os centros dispoñen dunha pequena infraestrutura bautizada co nome de "illa de reciclaxe", conformada á súa vez por tres contedores de 120 litros de capacidade cada un (amarelo, para as latas, briks e envases de plástico; azul, para o papel/cartón; e verde, para a fracción non reciclable). O habitual é que se coloquen en exteriores (pero dentro do recinto escolar), polo que os recipientes van anclados e dispoñen de sistemas antirroubo. 
Aqueles centros que contan con servizo de comedor, subminístraselles igualmente un composteiro para o depósito da materia orgánica xerada, permitíndolles así obter un abono de alta calidade que poden empregar nas súas hortas e xardíns. Con isto teñen a oportunidade de pechar o ciclo de recuperación e reciclaxe dos restos orgánicos, evitando o depósito dos mesmos nos contedores verdes convencionais.
O fin último desta iniciativa é que o alumnado, ademais de participar no sistema de recollida selectiva do centro, instaure na súa vida cotiá, e na das súas familias, a separación de lixo como un hábito máis co que contribuír ao incremento das taxas de reciclado en Galicia e, polo tanto, aos seus beneficios ambientais (aforro de enerxía e materias primas) e económicos (diminución de custos para os concellos).
O programa, que alcanza a sétima edición, estará operativo ao longo do curso académico 2018-2019 e diríxese a 22 centros escolares (públicos e concertados) de Educación Primaria.
Os recursos empregados na formación e sensibilización do público  obxectivo tradúcense en charlas informativas e formativas a cargo de educadores ambientais, cursos de formación en liña orientados ao profesorado, obradoiros, xogos, subministración de carteis e folletos, vídeos, guías didácticas orientadas aos docentes, convocatoria de premios, etc. 
Para a avaliación do proxecto desenvolvido por cada centro, terase en conta, ademais dos criterios xenéricos vinculados ao Plan Proxecta, outros específicos tales como a calidade do material seleccionado en orixe e depositado en cada un dos contedores que conforman as illas de reciclaxe; realización de actividades que impliquen ás familias para estender as boas prácticas ambientais xeradas no centros; e estratexias para lograr a implicación dos concellos.

A concepción de "Recíclate con Sogama" encaixa perfectamente coas liñas estratéxicas do Plan Proxecta, toda vez que fomenta as competencias básicas nas distintas disciplinas (non debemos esquecer que o medio ambiente é un concepto transversal a todas as asignaturas). Así mesmo, promove valores básicos para unha boa convivencia: é o caso do respecto, a responsabilidade, a solidariedade, a cooperación, o traballo en equipo e o cumprimento das normas, entre outros.

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/6220