Xunta
Xunta
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Rede de plantas de transferencia

Print this pagePrint this pagePrint this page

A función das Plantas de Transferencia (37 distribuídas por Galicia, das que 20 están baixo a titularidade de Sogama) é permitir o trasvase dos residuos dende os camións de recollida municipal a contedores de maior capacidade (con carga para 20 toneladas) e máis axeitados para o transporte de longa distancia.

Nestas instalacións non se efectúa operación algunha de tratamento sobre os residuos pero, aínda así, están dotadas das medidas de protección ambiental máis esixentes:

  • Nave pechada que impide a emisión de ruídos cara ao exterior da instalación.
  • Equipos de aspiración e filtrado de aire nas tolvas de descarga, o que evita a emisión de po e olores.
  • Sistema de depuración de augas.
  • Contedores pechados para o transporte de residuos, que garanten que este se realiza nas mellores condicións de hixiene e seguridade.


As plantas de transferencia son instalacións de funcionamento moi sinxelo. A súa operación realízase en catro fases:

A situación actual da rede de plantas de transferencia é a seguinte: