SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Retribucións personal art. 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro

Print this pagePrint this pagePrint this page

Salarios dos altos cargos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de conformidade co artigo 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

RETRIBUCIÓNS PERSOAL ALTA DIRECCIÓN SOGAMA

Presidente: 78.385,32 € (salario bruto anual)

Director Xeral: 68.412,12 € (salario bruto anual)

As cantidades que figuran son brutas, sen descontos por IRPF ou Seguridade Social.

A dieta en concepto de asistencia ao Consello de Administración por parte dos seus membros  ascende a 165,75 euros por sesión, excepto no caso do Presidente, Javier Domínguez Lino, que renunciou á mesma.

A retribución do Secretario do Consello (non Conselleiro) ascende a 300 euros por sesión.