SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Retribucións personal art. 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro

Print this pagePrint this page

Salarios dos altos cargos da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de conformidade co artigo 10 da Lei 1/2016 de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

RETRIBUCIÓNS 2018 PERSOAL ALTA DIRECCIÓN SOGAMA

POSTO

Salario bruto anual

 

 

PRESIDENTE

74.973,96 €

DIRECTOR XERAL

65.434,80 €

As cantidades que figuran son brutas, sen descontos por IRPF ou Seguridade Social.

Salario fixado segundo o Anexo VI, da orde de 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan, con efectos de 1 de xullo de 2018, a cuantía das retribucións do personal ao servizo da Administración Autonómica. DOG 13/09/2018

A dieta en concepto de asistencia ao Consello de Administración por parte dos seus membros  ascende a 165,75 euros por sesión, excepto no caso do Presidente, Javier Domínguez Lino, que renunciou á mesma.

A retribución do Secretario do Consello (non Conselleiro) ascende a 300 euros por sesión.