SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Saúdo do Presidente

Print this pagePrint this page

Éme grato darlles a benvida ao sitio web de Sogama, un soporte informativo, formativo e divulgativo co que pretendemos dar a coñecer o cometido desta Sociedade, que non é outro que a xestión dos residuos urbanos producidos no territorio galego, para o que presta servizo a un total de 295 concellos.

A través desta páxina, poderán acceder, por unha banda, aos contidos vinculados á infraestrutura industrial e loxística desta empresa pública (participada no 51 por cento pola Xunta de Galicia e no 49 por cento restante polo Grupo Gas Natural); e, por outra, aos propios do ámbito da educación ambiental, dando boa conta de todas as actividades e iniciativas que vimos desenvolvendo para que a cidadanía xestione correctamente os seus residuos. Referímonos ás campañas de concienciación e sensibilización que levamos a cabo de forma ininterrumpida, publicacións, espazos radiofónicos de corte ambiental, programa de visitas ás nosas instalacións, proxectos de compostaxe doméstica e un longo etcétera de actuacións cun único propósito: lograr un medio ambiente máis limpo e deixar un mellor legado ás xeracións futuras.

Con tal fin, insistimos de forma permanente en promover o consumo responsable para fomentar a redución da xeración de lixo, a reutilización dos produtos, mediante o seu máximo aproveitamento ata esgotar a súa vida útil, e a axeitada separación dos refugallos por tipoloxías e o seu posterior depósito nos distintos contedores habilitados nas vías públicas para posibilitar o posterior reciclado. Tres xestos claves para propiciar que os nosos desperdicios, lonxe de ser un problema, se convertan nunha oportunidade para o desenvolvemento sostible, entendido como aquel que conxuga de forma equilibrada e harmoniosa a protección ambiental, o crecemento económico e a cohesión social.

A economía circular cobra aquí todo o seu sentido. Converter os residuos en recursos, darlles unha nova vida e pechar o seu ciclo de xestión constitúe no século XXI non só unha necesidade, senón unha obriga como persoas responsables e comprometidas co medio ambiente. Tamén me gustaría facer referencia á nosa plataforma educativa www.cadernoverde.gal, na que poden atopar multitude de materiais didácticos e divulgativos orientados a escolares, pais e profesores, mediante os que se abordan as distintas disciplinas obxecto de estudo no currículum académico a través do medio ambiente, cun marcado carácter transversal.

Capítulo aparte merece a nosa presenza nas redes sociais Facebook e Twitter baixo o lema “Por unha Galicia sostible, educación ambiental Sogama”, que xa contan con milleiros de seguidores, cos cales compartimos a diario os nosos progresos e as nosas preocupacións, tomando boa nota das súas opinións, comentarios e observacións, que, de seguro, redundarán en beneficio de todos .

Temos o firme propósito de prestar un mellor servizo público á sociedade galega e para isto precisamos da colaboración e implicación do conxunto da poboación. Só desde o esforzo conxunto e a unión poderemos facer fronte aos residuos, un dos maiores desafíos ambientais dos nosos tempos, mellorando o noso benestar e calidade de vida. Un reto ao que lles invitamos e ao cal pedímoslles que se sumen.

Javier Domínguez Lino

Presidente de Sogama