Imagen_Sogama_Home
Vimeo
Linkedin

Idiomas

Saúdo do Presidente

Print this pagePrint this page

Éme grato darlles a benvida ao sitio web de Sogama, un soporte informativo, formativo e divulgativo co que pretendemos dar a coñecer o cometido desta Sociedade, que non é outro que a xestión dos residuos urbanos producidos no territorio galego, para o que presta servizo a un total de 295 concellos.

A través desta páxina, poderán acceder, por unha banda, aos contidos vinculados á infraestrutura industrial e loxística desta empresa pública (participada no 51 por cento pola Xunta de Galicia e no 49 por cento restante polo Grupo Gas Natural); e, por outra, aos propios do ámbito da educación ambiental, dando boa conta de todas as actividades e iniciativas que vimos desenvolvendo para que a cidadanía xestione correctamente os seus residuos. Referímonos ás campañas de concienciación e sensibilización que levamos a cabo de forma ininterrumpida, publicacións, espazos radiofónicos de corte ambiental, programa de visitas ás nosas instalacións, proxectos de compostaxe doméstica e un longo etcétera de actuacións cun único propósito: lograr un medio ambiente máis limpo e deixar un mellor legado ás xeracións futuras.

Con tal fin, insistimos de forma permanente en promover o consumo responsable para fomentar a redución da xeración de lixo, a reutilización dos produtos, mediante o seu máximo aproveitamento ata esgotar a súa vida útil, e a axeitada separación dos refugallos por tipoloxías e o seu posterior depósito nos distintos contedores habilitados nas vías públicas para posibilitar o posterior reciclado. Tres xestos claves para propiciar que os nosos desperdicios, lonxe de ser un problema, se convertan nunha oportunidade para o desenvolvemento sostible, entendido como aquel que conxuga de forma equilibrada e harmoniosa a protección ambiental, o crecemento económico e a cohesión social.

A economía circular cobra aquí todo o seu sentido. Converter os residuos en recursos, darlles unha nova vida e pechar o seu ciclo de xestión constitúe no século XXI non só unha necesidade, senón unha obriga como persoas responsables e comprometidas co medio ambiente. Tamén me gustaría facer referencia á nosa plataforma educativa www.cadernoverde.gal, na que poden atopar multitude de materiais didácticos e divulgativos orientados a escolares, pais e profesores, mediante os que se abordan as distintas disciplinas obxecto de estudo no currículum académico a través do medio ambiente, cun marcado carácter transversal.

Capítulo aparte merece a nosa presenza nas redes sociais Facebook e Twitter baixo o lema “Por unha Galicia sostible, educación ambiental Sogama”, que xa contan con milleiros de seguidores, cos cales compartimos a diario os nosos progresos e as nosas preocupacións, tomando boa nota das súas opinións, comentarios e observacións, que, de seguro, redundarán en beneficio de todos .

Temos o firme propósito de prestar un mellor servizo público á sociedade galega e para isto precisamos da colaboración e implicación do conxunto da poboación. Só desde o esforzo conxunto e a unión poderemos facer fronte aos residuos, un dos maiores desafíos ambientais dos nosos tempos, mellorando o noso benestar e calidade de vida. Un reto ao que lles invitamos e ao cal pedímoslles que se sumen.

Javier Domínguez Lino

Presidente de Sogama