SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Vertedoiro de Residuos Non Perigosos de Areosa

Print this pagePrint this pagePrint this page

Localizado nunha vaguada da cunca de achega do río Lengüelle, o vertedoiro controlado de Sogama en Areosa (Cerceda) comeza a súa actividade no ano 1996, co obxecto de ser utilizado para o depósito de residuos non perigosos.

Dado que o  Complexo Medioambiental está preparado para tratar entre 500.000 e 550.000 toneladas anuais, e a Sociedade ven recibindo máis de 800.000, o vertedoiro converteuse nun elemento complementario da actividade do Complexo.

O Plan Galego de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020 permitirá desconxestionar as instalacións de Sogama coa creación de novas infraestruturas en distintos puntos da Comunidade.

 

Características da instalación

O vertedoiro conta actualmente cunha superficie de 47 hectáreas.

Na zona noroeste do recinto ubícase a planta de valorización de biogás, mentres que na zona sur encóntranse as balsas de recollida de lixiviados, de seguridade e pluviais, eas instalacións da planta depuradora.

Sistema de impermeabilización

Os residuos dispóñense no correspondente vaso vertido para ser compactados in situ coa maquinaria específica (“Pata de cabra”). O fondo dos vasos de vertido está dotado dun sistema de impermeabilización que evita o contacto dos residuos co  solo. Consta dos seguintes elementos:

Residuos
Xeotéxtil 200 g/m2
Capa de grava (con rede de drenaxe de lixiviados)  50 cm
Xeotéxtil  380 g/m2
Lámina de PEAD lisa  2 mm
Lámina de bentonita  5.000 g/m2
Gabias de alivio de presión de augas subterráneas 
Terreo natural 

A colocación de diferentes capas illantes imposibilita que se filtrena través do solo as lixiviacións xeradas por distintas causas:

  • Interacción da auga superficial infiltrada sobre o residuo sólido.
  • A propia dinámica de descomposición do residuo.

Para a captación e evacuación de lixiviacións disponse dunha capa de drenaxe que, situada sobre a impermeabilización, está constituída por 50 cm de grava. A drenaxe complétase cunha rede de tubaxe de polietileno de alta densidade  (PEAD) que desemboca nunha balsa de 2.000 m3 para o almacenamento de lixiviados, pasando logo á planta de depuración.

Depuración de augas

Respecto das augas pluviais, son recollidas pola rede executada para tal fin e conducidas a unha arqueta na que se unen ao permeado da planta depuradora e son vertidas ao regato de Areosa, que desemboca no río Lengüelle.

En relación aos lixiviados, o sistema definido para o seu tratamento consiste nunha rede de recollida formada por unha serie de gabias de drenaxe e tres plantas depuradoras por osmose inversa, onde se leva a cabo a separación a través de membranas impulsadas por presión, invertindo o proceso natural de osmose e aplicando unha diferenza de presión transmembranal, separando o fluxo en dúas correntes.

Evacuación de gases

Debido á acción das bacterias anaerobias, os residuos urbanos depositados sofren unha degradación fisicoquímica e biolóxica, xerando subprodutos. As substancias orgánicas sintetízanse por efecto destas fermentacións e os metais son oxidados.

No proceso anaerobio prodúcese anhídrido carbónico e gas metano, dando lugar a un combustible (biogás) que se extrae a través de chemineas de desgasificación formadas por un pozo recheo de grava en cuxo centro se dispón unha tubaxe de drenaxe de gases, de PEAD. O biogás extraído aprovéitase en 3 motores cunha potencia instalada de 2,2 MW.