SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Vertedoiro de Residuos Non Perigosos de Areosa

Print this pagePrint this pagePrint this page

Localizado no lugar de Areosa (Cerceda), o vertedoiro controlado de Sogama comeza a súa actividade no ano 1996 co obxecto de ser utilizado para o depósito de residuos non perigosos. Agora configúrase como elemento complementario da actividade do Complexo Medioambiental,  acollendo únicamente os rexeitamentos non valorizables procedentes da PRTE (Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible), PCM (Planta de Clasificación de Materiais) e PCLAS (Planta de Clasificación de Envases Lixeiros).

Características da instalación

O vertedoiro conta actualmente cunha superficie de 47 hectáreas.

Na zona noroeste do recinto sitúase a Planta de Biogás e a Planta de Compostaxe, mentres que na zona sur atópanse as balsas de lixiviados e de augas pluviais, así como a planta de depuración de lixiviados.

Sistema de impermeabilización

Os residuos dispóñense no correspondente vaso vertido para ser compactados in situ coa maquinaria específica (“Pata de cabra”). O fondo dos vasos de vertido está dotado dun sistema de impermeabilización que evita o contacto dos residuos co solo.

A colocación de diferentes capas illantes imposibilita que se filtren, a través do solo, os lixiviados, que poden estar xerados por distintas causas:

  • Interacción da auga superficial infiltrada sobre o residuo sólido
  • A propia dinámica de descomposición do residuo

Para a captación e evacuación de lixiviados disponse dun sistema de drenaxe que os conduce ás correspondentes balsas de almacenamento, pasando logo á planta de depuración, onde son tratados mediante un proceso de osmose inversa na que se leva a cabo a separación a través de membranas impulsadas por presión, invertendo o proceso natural de osmose e aplicando unha diferenza de presión transmembranal, segregando o fluxo en dúas correntes.

Depuración de augas

As augas pluviais son recollidas pola rede executada para tal fin e conducidas ó punto de vertido, na que se unen ao permeado procedente da planta de depuración, sendo vertidas ao regato de Areosa, que desemboca no río Lengüelle.

Evacuación de gases

Debido á acción das bacterias anaerobias, os residuos urbanos depositados no vertedoiro sofren unha degradación fisicoquímica e biolóxica, xerando subprodutos. As substancias orgánicas sintetízanse por efecto destas fermentacións e os metais son oxidados.

No proceso anaerobio prodúcese anhídrido carbónico e gas metano, dando lugar a un combustible (biogás) que se extrae a través de chemineas de desgasificación formadas por un pozo recheo de grava en cuxo centro se dispón unha tubaxe de drenaxe de gases, de PEAD.

O biogás extraído aprovéitase en 3 motores cunha potencia instalada de 2,2 MW.