SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Escolares do CEIP compostelán “Raíña Fabiola” implícanse na reciclaxe

Print this pagePrint this pagePrint this page
  • Os educadores de Sogama impartirán distintas sesións formativas centradas na correcta xestión dos residuos urbanos.
  • Incidirase na responsabilidade cidadá a través das boas prácticas representadas pola redución, a reutilización e a reciclaxe, á vez que se explicará a actividade de Sogama en relación ás dúas fraccións de refugallos que se atopan baixo a súa competencia: bolsa amarela e bolsa negra.
  • No Complexo Medioambiental de Cerceda, unha vez separados os materiais susceptibles de ser reciclados, a parte restante convértese en enerxía eléctrica, evitando desta forma o seu vertido, a peor das opcións.

Cerceda, a 13 de xaneiro de 2020.-  En torno a un cento de escolares do CEIP Raíña Fabiola de Santiago de Compostela serán instruídos por Sogama nos bos xestos ambientais para contribuír á reciclaxe e, polo tanto, á posta en valor dos residuos para a súa conversión en novos produtos, propiciando desta forma un importante aforro de enerxía e materias primas virxes.

Educadores desta empresa pública impartirán mañá, 14 de xaneiro, sesións informativas e formativas neste colexio.  Explicarán conceptos básicos tales como a problemática que entraña a elevada xeración de lixo, así como o comportamento a adoptar pola poboación para loitar contra un fenómeno propio da economía lineal como é o de usar e tirar.

O principio europeo dos tres erres (Reducir, Reutilizar e Reciclar) constitúe unha das claves, de aí a importancia de que os cidadáns actúen de forma responsable no consumo, adquirindo unicamente o necesario, que alonguen ao máximo a vida útil dos artigos e, unha vez convertidos en refugallos, que os separen en orixe por tipoloxías e os depositen nos correspondentes contedores habilitados nas vías públicas: amarelo, para envases de plástico, latas e briks; azul, para o papel e cartón; iglú verde, para envases de vidro; e verde xenérico, para a fracción resto.

O destino dos residuos especiais ou perigosos debe ser o punto limpo municipal para que sexan entregados a xestores autorizados co fin de que reciban o tratamento axeitado.

ACTIVIDADE DE SOGAMA

Unha vez introducidos os refugallos nos contedores amarelos e xenéricos (as dúas fraccións que se atopan baixo a competencia de Sogama), ambas viaxan por separado ata o Complexo Medioambiental de Cerceda, previo paso pola planta de transferencia de Santiago.

A bolsa amarela procésase na planta de clasificación, onde se separan de forma automáticos os distintos materiais para o seu posterior envío aos centros recicladores.

No caso da bolsa negra, extráese da mesma, a través de tecnoloxías de última xeración, a parte reciclable (aceiro, aluminio, vidro, plásticos, papel e cartón, etc) para enviala á industria transformadora, e o resto transfórmase en electricidade. De feito, coa enerxía producida en Sogama xérase, dunha forma limpia e respectuosa coa contorna, a enerxía equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos.

Ponse así en valor aqueles refugallos que, dadas as súas características, non poden ser reciclados, evitando o seu vertido, a peor das opcións debido ao seu negativo impacto sobre o medio ambiente e a saúde.

Imaxe: Pixabay

Saúdos, Departamento de Comunicación

13 Xan 2020

Galería