SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Publicada a Estratexia para a Produción Ecolóxica 2018-2020

Print this pagePrint this page
  • O seu fin último é potenciar un sector identificado como estratéxico na produción agroalimentaria española.
  • Aspira a ser un instrumento de converxencia, integrando as actuacións xestionadas polas distintas Unidades do Ministerio, así como as achegas doutras partes interesadas e que foron debatidas co sector e as Comunidades Autónomas.
  • Fomentar o consumo interno e mellorar a comercialización dos produtos, contribuír á vertebración sectorial da produción ecolóxica, apoiar o seu crecemento e consolidación, e estudar o seu papel na política de medio ambiente e adaptación ao cambio climático, entre os grandes obxectivos.

Cerceda, a 12 de febreiro de 2018.- En resposta ás necesidades do sector ecolóxico e tomando como referencia o novo marco regulamentario europeo na materia, o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) elaborou a Estratexia para a Produción Ecolóxica 2018-2020 a fin de potenciar un sector identificado como estratéxico na produción agroalimentaria española.

A Estratexia aspira a ser un instrumento de converxencia, integrando as actuacións xestionadas polas distintas Unidades do Ministerio e as achegas realizadas por outras partes interesadas como é o caso de organizacións específicas, de produtores, industrias, distribución, asociacións de consumidores, investigadores e Administracións Públicas.

Co fin de coñecer as prioridades do sector e as realidades do mercado nacional e internacional, celebráronse reunións do Foro Sectorial, que se complementaron cunhas Xornadas de Reflexión e Debate nas que se presentou o borrador de proxecto ás Comunidades Autónomas e ao sector, organizando catro mesas de traballo para debater e consensuar os catro grandes obxectivos para apoiar a produción ecolóxica española durante o período 2018-2020.

LIÑAS MARCO DE ACTUACIÓN

Neste sentido, destácase o fomento do consumo interno e a mellora da comercialización dos produtos ecolóxicos, propoñendo para isto accións de información, divulgación e promoción centradas no recoñecemento destes produtos por parte do consumidor, ademais doutras orientadas a consumidores e colectivos específicos.

Incídese igualmente na necesidade de contribuír a unha mellor vertebración sectorial da produción ecolóxica, estudando para isto diferentes fórmulas coas que explorar novas medidas orientadas a favorecer o funcionamento desta cadea alimentaria, con especial atención na integración da oferta de produtos ecolóxicos, permitindo a agricultores e gandeiros mellorar a súa posición negociadora.

Outro punto fundamental é o apoio á evolución e consolidación da produción ecolóxica, coa vista posta na gandeiría ecolóxica e o sector industrial. Prevese así promover o coñecemento das características da produción ecolóxica na gandeiría e a acuicultura, para fomentar o seu crecemento, propiciando igualmente que o  da industria da alimentación e bebidas sexa harmónico.

Ademais de todo iso, destácase a importancia de que as medidas a impulsar no ámbito da agricultura ecolóxica estean alineadas coa procura dunha maior integración dos aspectos medioambientais e a loita contra o cambio climático.

A Estratexia inclúe 113 actuacións concretas de desenvolvemento enmarcadas en 36 liñas estratéxicas dirixidas a dar resposta aos obxectivos referenciados.

Fonte: Mapama

Saúdos, Departamento de Comunicación

12 Feb 2018

Galería