SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Sogama entregará ao ente local 25 composteiros, de aproximadamente 400 litros de capacidade e fabricados con materiais reciclados e reciclables, para que, á súa vez, se distribúan entre outras tantas vivendas unifamiliares que dispoñan de terreo no que aplicar o compost resultante.
  • Así mesmo, esta empresa pública proporcionará manuais didácticos de apoio para os usuarios, que tamén teñen á súa disposición unha páxina web específica de consulta www.compostaconsogama.gal
16 Set 2019
  • Así se recolle nunha enquisa do Eurobarómetro, manifestando o 87% dos cidadáns que pode contribuír á conservación da natureza.
  • A Semana Verde da Unión Europea, celebrada o pasado mes de maio, constatou esta preocupación, téndose centrado nesta ocasión na lexislación ambiental e no papel que desempeñan as persoas á hora de levala á práctica.
  • O evento inspirou a celebración de actividades medioambientais en toda Europa, incluíndo 205 actos asociados en 33 países, 115 dos cales viraron en torno á sensibilización cidadá.
16 Set 2019
  • Terá lugar o próximo 29 de outubro, na sede da entidade, e arrincará cun relatorio de Peter Eder, investigador no Joint Research Centre da Comisión Europea.
  • No transcurso do evento abordaranse as distintas opcións para aumentar a circularidade dos plásticos, así como a importancia do ecodeseño á hora de desenvolver produtos reutilizables, reciclados e reciclables.
  • Igualmente, analizaranse algunhas tecnoloxías de vangarda para a valorización e o reciclado dos plásticos.
16 Set 2019

Páxinas