SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Cada illa está conformada por tres contedores (amarelo, azul e verde) de 120 litros de capacidade para acoller as distintas fraccións de residuos e propiciar o seu posterior reciclado.
  • Na correcta operativa destes elementos participa toda a comunidade educativa, deseñando os centros, nuns casos, calendarios de traballo para que formen parte desta iniciativa todos os profesores e alumnos, e, noutros, contando con brigadas ambientais nas que se integran alumnos altamente sensibilizados co medio ambiente.
17 Abr 2019
  • Así se recolle no Primeiro Informe de Seguimento do Plan Empresarial de Prevención de Envases (PEP) 2018-2020 do sector farmacéutico que SIGRE presentou ás autoridades ambientais.
  • Este resultado foi posible grazas ás máis de cen medidas de ecodeseño aplicadas por 49 laboratorios farmacéuticos e que se suman ás 2.266 iniciativas que a industria farmacéutica levou   a cabo anteriormente no ámbito do ecodiseño e prevención de envases.
17 Abr 2019
  • Unha investigación enmarcada no informe “Comercio de tecnoloxías ecoloxicamente racionais: perspectivas dos países en desenvolvemento”, pon de relevo a importante contribución destes últimos para o futuro deste comercio, así como a conveniencia de aumentar a súa participación.
  • Faise referencia a países en desenvolvemento que pasaron de ser importadores deste tipo de tecnoloxías a exportadores, circunstancia que lles permitiu xerar novas industrias verdes, aumentar os seus ingresos e crear emprego.
17 Abr 2019

Páxinas