SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

Un total de oito guías, cuxa información se complementa con enlaces, xogos e vídeos, sairán á luz durante o primeiro cuatrimestre do curso académico 2011-2012 e difundiranse a través do Portal Galego

13 Set 2011

O expediente orixinario de contratación, aprobado baixo o goberno do bipartito en decembro de 2008, contemplaba prórrogas voluntarias dun ano e ata un máximo de tres. A primeira foi validada en xullo do 2010.

O importe desta segunda prórroga ascende a 4.672.115 euros e distribúese en dous períodos: de xuño a decembro do ano en curso, con 2.986.089 euros, e de xaneiro a maio do 2012, con 1.686.025 euros.

8 Set 2011

Promovido pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) e dirixido polo presidente de Sogama, Luís Lamas, o principal obxectivo deste evento non é outro que o de dar a coñecer as potencialida

9 Set 2011

Páxinas