Imagen_Sogama_Home
Vimeo
Linkedin

Idiomas

Actualidade

  • O obxectivo desta iniciativa, enmarcada no Plan Proxecta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, é instaurar a recollida selectiva de residuos nas escolas e formar á comunidade educativa na xestión sostible dos mesmos.
  • Os colexios participantes pertencen ás catro provincias galegas: 8 por Pontevedra, 10 pola Coruña, 3 por Ourense e 4 por Lugo.
4 Dec 2018
  • Baixo o título “1m2 polo campo, os bosques e o monte”, materializarase entre o 10 e o 16 de decembro.
  • Os voluntarios que participen na mesma utilizarán a app “E-Litter”, desenvolvida por Paisaje Limpio e Vertidos Cero, coa que poderán cuantificar os residuos abandonados.
  • Na primeira edición desta campaña lográronse caracterizar 48.000 m2 (case cinco hectáreas) grazas á colaboración de 25 colectivos que realizaron batidas en 80 puntos de España, permitindo que se estudasen máis de 12.000 obxectos que se atopaban abandonados.
4 Dec 2018
  • Así se recolle no último informe “Planeta Protexido”, presentado por UNEP-WCMC, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN) e a National Geographic Society.
  • As metas de conservación establecidas para 2020 están nun 17% para as áreas terrestres e nun 10% para as costeiras e mariñas. A día de hoxe, ao redor do 15% da superficie terrestre está mellor protexida, así como máis do 7% dos océanos.
4 Dec 2018

Páxinas