SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Trátase dun Proxecto de Aprendizaxe e Servizo (APS) que leva por título “Medicamentos: cal, cando, como”, e cuxo obxectivo é concienciar ao alumnado sobre o uso axeitado dos medicamentos, tanto desde o punto de vista da saúde como do medio ambiente.
  • Os centros interesados poden solicitar os materiais formativos a través da páxina web de SIGRE.
4 Mar 2021
  • Considera que urxe resolver a tripla emerxencia planetaria do cambio climático, a perda de biodiversidade e a contaminación.
  • No marco da quinta sesión da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (UNEA-5), acordouse unha nova estratexia a medio prazo (2022 a 2025) e estableceuse unha visión do papel fundamental do PNUMA no cumprimento dos obxectivos da Axenda 2030.
  • Os líderes de máis de 150 países que participaron neste evento advertiron que o mundo corre o risco de novas pandemias se non cambiamos a forma en que nos relacionamos coa natureza.
4 Mar 2021
  • Valoran os produtos papeleiros cun 7,8 sobre 10 e as súas características máis apreciadas son a reciclabilidade (8,5) e a  biodegradabilidade (8,1).
  • O 97% considera os envases de papel e cartón máis ecolóxicos e o 88% afirma depositalos no contedor azul para propiciar a súa reciclaxe.
  • Así mesmo, o 80% móstrase a favor da convivencia do libro en papel e o electrónico.
2 Mar 2021

Páxinas