SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • A cidade de Áqaba xa está empezando a aplicar criterios de economía circular a través da posta en marcha dun proxecto no que se integraron 15 hoteis e 17 restaurantes para auditar os residuos producidos nos mesmos e avaliar a forma de reducir o seu impacto.
  • Capacitouse ao persoal do sector en xestión  sostible de refugallos e deseñáronse plans para que as entidades participantes diminuísen nun 25% a cantidade de lixo depositado en vertedoiro .
15 Abr 2019
  •  Ten por obxecto  poñer en valor o potencial da Normalización como ferramenta de utilidade para transitar cara a un  novo modelo económico.
  •  Está integrada por máis de 40 entidades e configúrase como unha mesa de diálogo, multisectorial e transversal, entre os membros de UNE e as Administracións Públicas.
  • A través da mesma definirase a posición española en cuestións de carácter técnico, estratéxico e de goberno da Normalización no ámbito da economía circular e, de forma particular, na Estratexia Española de Economía Circular.
15 Abr 2019
  • Adquiriu o novidoso software de xestión ambiental Monitor Prol da compañía EHS Data; un instrumento pioneiro co que poderá obter en cada momento datos reais do desempeño medioambiental das súas instalacións.
  • O dispositivo leva incorporado un programa de alertas co que se reduce o tempo de reacción ante posibles incidencias e ata conta cun sistema de avisos específicos no caso de que as tarefas a acometer non se executen en prazo.
12 Abr 2019

Páxinas