Imagen_Sogama_Home
Vimeo
Linkedin

Idiomas

Actualidade

  • Así o corroborou a Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo) mediante a análise científica de 50 mostras de compost.
  • O programa, pioneiro en Galicia, e que contou coa colaboración de Sogama, combinou a compostaxe doméstica e a vermicompostaxe, aglutinando a participación de medio cento de vivendas.
  • Os resultados desta iniciativa foron dados a coñecer o pasado 29 de novembro nun acto público que contou coa presenza da  
    concelleira de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, Montserrat García.
3 Dec 2018
  • Verán a luz durante os próximos meses e estarán orientados cara á reutilización e a reciclaxe como elementos esenciais para o coidado da contorna e a reinserción social.
  • Cabe recordar que o centro monterrosino conta cunha ampla experiencia na materia ao  ter implantado distintas iniciativas ambientais entre as que cabería destacar o seu programa de compostaxe doméstica e vermicompostaxe, e a habilitación dun horto ecolóxico.
3 Dec 2018
  • Nun período de 15 anos, o número de veces que se usa unha prenda diminuíu nun 36%.
  • De seguir coa tendencia do consumo masivo de moda, a previsión é que esta industria consumirá para 2050 unha cuarta parte do orzamento mundial de carbono.
  • Neste marco, xa están emerxendo empresas que producen moda dunha forma sostible a fin de minorar o impacto da súa actividade sobre a contorna, como é o caso da española Ecoalf.
3 Dec 2018

Páxinas