Xunta
Xunta
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA
SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Trátase dunha entidade social sen ánimo de lucro cuxa área de influencia atópase nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, presta un importante servizo de atención psico-social á infancia, á familia e a persoas con discapacidade intelectual en ámbitos.
  • A reciclaxe da materia orgánica permite unha maior conexión dos seus usuarios coa natureza e a posta en valor da fracción orgánica contida nos residuos mediante a súa conversión en compost.
29 Nov 2019
  • Este sentimento de optimismo compártenno  italianos, gregos e croatas, os cales consideran que outras cuestións tales como o desemprego constitúen o maior problema ao que se enfrontan nos seus respectivos países.
  • Pola súa banda, os europeos do norte (Dinamarca, Países Baixos, Alemaña ou Austria) perciben que o cambio climático representa a maior ameaza a día de hoxe.
  • Se ben os chinos tamén entenden que é un dos maiores desafíos, móstranse optimistas sobre a capacidade de reverter a situación.
29 Nov 2019
  • No mesmo participa AIMPLAS, xunto con outros 25 socios, sendo o seu obxectivo converter os residuos orgánicos urbanos en recursos tales como aditivos alimentarios, condimentos, proteínas de insectos, bioetanol, biosolventes e bioplásticos para envases, entre outros. 
  • Con esta iniciativa preténdese tamén lograr un cambio de comportamento nos cidadáns e comunidades locais a través da mellora da percepción que actualmente teñen dos refugallos orgánicos ao visualizalos como recursos.
29 Nov 2019

Páxinas