SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • O envase como medio para protexer os alimentos gañou peso desde o impacto da pandemia, toda vez que transmite seguridade hixiénica ao consumidor, converténdose nun dos factores clave para a elección de moitos produtos.
  •  Entre as medidas para favorecer a sostibilidade dos materiais, o centro tecnolóxico AINIA alude ao ecodeseño, o uso de materiais alternativos aos convencionais, a simplificación das estruturas multicapa, incorporación de material reciclado e mellora da reciclabilidade global do conxunto de sistema de envasado.
5 Xan 2021
  • Foi galardoado coa Mención de Excelencia 2020-2025 da Xunta de Galicia, que se suma tamén a outro gran recoñecemento: o liderado no “Ránking 250 Máster” que elabora anualmente o diario E Mundo.
  • Así o expuxo o seu coordinador, Francisco Omil Prieto, Cstedrático no Departamento de Enxeñería Química e cunha dilatada traxectoria docente e investigadora.
  • Cun carácter multidisciplinar, o obxectivo desta titulación é a formación de profesionais competentes cunha misión específica: previr os danos ambientais, protexer a contorna e mellorar a calidade ambiental.
4 Xan 2021
  • Así se deduce da terceira edición da enquisa do papel en España, realizada por SIGMADOS para O Foro do Papel.
  • Os enquisados (máis de mil españois maiores de 18 anos) cualifican os produtos papeleiros cun 7,8 sobre 10.
  • Unha ampla maioría (88%) afirma depositar o seu papel no contedor azul, sendo a reciclaxe o tema sobre o que maior demanda de información hai.
4 Xan 2021

Páxinas