Selecciona un obxecto Seguinte

Cando vexas aparecer un obxecto pola pantalla, pon o cursor do rato sobre o mesmo efai click arrastrándoo cara ao colector que lle corresponda.

Dependendo do tipo de obxecto, terás que elixir o tipo de colector ao que se asocia. Así, por exemplo, os envases tipo brick deberían ir ao colector amarelo, mentres que calquera residuo orgánico ou non reciclable (é o caso das compresas e dos pañais) debería ir ao colector verde.