Idiomas

Bolsa negra

Print this pagePrint this pagePrint this page

Das fraccións obtidas trala recollida selectiva dos residuos urbanos, a “bolsa negra” é a que contén os residuos que non poden ser reciclados por outras vías, o que se coñecen como "fracción resto" e que son susceptibles de ser valorizados enerxeticamente como opción preferible ao seu vertido.

Contedor xenérico

 • Restos orgánicos
 • Cueiros, compresas
 • Papel e cartón con manchas de graxa
 • Lámpadas
 • Espellos
 • Louza rota
 • Cintas de vídeo e de son
 • Disquetes e CDs
 • Bolígrafos
 • Xoguetes de plástico
 • Calquera material distinto de:
  • Envases de plástico, latas e bricks
  • Envases de vidro
  • Papel e cartón limpos
  • Pilas

A xestión da bolsa negra comeza coa recollida dos contedores xenéricos, destinados a acoller a fracción resto. Esta recollida é competencia municipal e, xa que logo, son os propios concellos os encargados de transportar estes residuos á correspondente planta de transferencia, onde son trasvasados a contedores de maior capacidade co obxecto de minimizar os custes de transporte ate o Complexo Medioambiental de Cerceda.

O transporte realízase por diferentes vías, segundo as posibilidades dispoñibles en cada caso, utilizando a estrada ou ben o ferrocarril.

Cando estes residuos chegan ao Complexo Medioambiental de Cerceda, son descargados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible, onde, tras separar a parte reciclable, que é remitida aos recicladores, acondiciónase co resto un Combustible Derivado de Residuos (CDR), que alimenta unha Planta Termoeléctrica para xerar enerxía eléctrica suficiente coa que abastecer o 12% dos fogares galegos.

AnexoTamaño
PDF icon O Camiño da bolsa negra [pdf]458.5 KB