Idiomas

Global

Deseñado para atender as necesidades do conxunto de Galicia.

Integral

Da prioridade á estratexia comunitaria dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), aos que engade un cuarto erre, o da recuperación enerxética da fracción non reciclable.

Solidario

Aplica o mesmo prezo a todos os concellos, con independencia das súas características e situación xeográfica.

Cometido

Print this pagePrint this pagePrint this page

Sogama é un instrumento de xestión pensado por e para Galicia. Grazas ao seu labor, a maior parte dos residuos urbanos producidos nesta comunidade son xestionados de forma correcta, seguindo a xerarquía establecida pola normativa vixente na materia, isto é:

  • Prevención, a través de medidas tendentes a evitar a xeración de residuos baixo a máxima de que “o mellor residuo é o que non se produce”.
  • Redución, aplicando criterios vinculados ao consumo racional.
  • Preparación para a reutilización, alongando a vida útil dos produtos antes de ser convertidos en refugallos.
  • Reciclaxe, separando os residuos por tipoloxías e depositándoos nos contedores axeitados.
  • Valorización material e/ou enerxética, recuperando os materiais reciclables contidos no lixo e transformando en enerxía a parte non reciclable.
  • Vertido, última opción dado o seu negativo impacto para o medio ambiente e a saúde pública.

Dúas son as fraccións de residuos sobre as que Sogama centra a súa actividade: bolsa amarela e bolsa negra.

A bolsa amarela acolle os materiais recollidos selectivamente a través dos contedores amarelos (latas, briks e envases de plástico), que a empresa selecciona por tipoloxías nas súas instalacións, remitíndoos aos centros recicladores.

A bolsa negra representa a fracción resto introducida nos contedores verdes convencionais, que Sogama recupera materialmente, separando os elementos reciclables contidos na mesma (aceiro, aluminio e vidro), e enerxeticamente, transformando en electricidade a parte non reciclable.

Esta entidade pública non ten competencias sobre os residuos introducidos en orixe no contedor azul (papel e cartón), iglú verde (envases de vidro), recipiente de pilas e puntos limpos (residuos de carácter especial tales como voluminosos, aparellos eléctricos e electrónicos –RAEE-, aceites, fluorescentes, etc), sendo asumidos por xestores autorizados para cada tipoloxía.