Idiomas

Contedor xenérico

Print this pagePrint this pagePrint this page
 • Restos orgánicos (en caso de non dispoñer de composteiro).
 • Cueiros, compresas.
 • Bastonciños de algodón.
 • Toalliñas desbotables.
 • Papel e cartón con restos de graxa.
 • Panos de papel usados.
 • Papel de aluminio sucio.
 • Coiro.
 • Bolígrafos.
 • Pequenos xoguetes de plástico.
 • Pequenos obxectos plásticos, metálicos e de madeira de uso no fogar que non sexan envases.

Recomendacións:

 • Aproveitar ao máximo os alimentos e evitar tiralos ao contedor verde convencional.
 • Non introducir neste recipiente os residuos susceptibles de ser reciclados.