Idiomas

Convocatoria de procesos selectivos

Print this pagePrint this pagePrint this page
Convocatoria de procesos selectivos
Proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, de 28 de decembro
Bases
ANEXO I
ANEXO III
***********************************************************************************************


Proceso de selección para o posto de Xefe/a de Área Técnica pola quenda de promoción interna

Proceso de selección para o posto de Xefa/e de Explotación pola quenda de promoción interna

  • Bases de contratación | Descargar
  • Acta constitución comisión selección e admisión candidatos | Descargar
  • Listaxe candidatos admitidos | Descargar
  • Acta valoración méritos e experiencia | Descargar
  • Acta data entrevista persoal | Descargar 
  • Resolución proceso de selección | Descargar