Idiomas

Convocados os premios escolares “Recíclate con Sogama" 2015-2016

Print this pagePrint this pagePrint this page

•Aos mesmos poderán optar os 14 colexios que participan na edición 2015-2016 co obxectivo de levar a cabo unha xestión máis sostible dos residuos.

•A convocatoria, promovida conxuntamente por Sogama, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, contempla a concesión de tres galardóns dotados con vales económicos de 600, 400 e 200 euros para material escolar, así como accésits.

•Os docentes pertencentes aos centros premiados, tanto con vales como con accésits, recibirán, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unha certificación de premio de innovación educativa, cunha equivalencia en 30 horas de formación para o profesorado coordinador e 20 horas para o resto.

•O prazo para a presentación de candidaturas concluirá o próximo 7 de xuño.

Cerceda, a 23 de febreiro de 2015.- Sogama, a través da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación Universitaria, xunto coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convoca os premios escolares enmarcados no programa “Recíclate con Sogama 2015-2016”, estando dirixidos aos 14 colexios que participan na presente edición e que se comprometeron, a través dos seus respectivos proxectos, a xestionar de forma sostible os seus residuos.

A convocatoria contempla tres premios dotados con vales económicos de 600, 400 e 200 euros, que os ganadores poderán canxear por material escolar. Así mesmo, ábrese a porta á concesión de accésits aos centros que tiveran destacado pola realización dalgunha actividade concreta que contribúa, en boa medida, a alcanzar os obxectivos do programa.

Ademais, os docentes que actúan como coordinadores dos proxectos en cada centro, así como os participantes nos mesmos, tanto con vales económicos como con accésits, recibirán da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria unha certificación de premio de innovación educativa, cunha equivalencia en 30 horas de formación para o profesorado coordinador e 20 horas para o resto.

PRAZO E CRITERIOS DE VALORACIÓN

O prazo para a presentación de candidaturas, que se materializarán a través da inclusión das memorias dos proxectos na plataforma informática de xestión do Plan Proxecta, concluirá o próximo 7 de xuño.

O xurado estará conformado polo presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que actuará como presidente do mesmo, o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira López, que desempeñará a función de vicepresidente, e dous vogais (persoa asesora de innovación educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e representante do Departamento de Comunicación de Sogama).

Tomando como referencia os criterios de avaliación dos proxectos presentados polos centros, analizarase, con carácter xenérico, a adecuación dos mesmos ás liñas estratéxicas do Plan Proxecta, a calidade das memorias en canto a estrutura, contidos e redacción, e a visibilidade das actividades desenvolvidas a través das ferramentas articuladas polos colexios (páxina web, blog, etc). Con carácter específico, examinarase a calidade do material seleccionado en orixe e depositado en cada un dos contedores que conforman as illas de reciclaxe, o desenvolvemento de actividades nas que se implique ás familias do alumnado, nun intento de extrapolar ao fogar e contorna social máis inmediata as boas prácticas na xestión do lixo, e a articulación de fórmulas para facer partícipes da iniciativa aos concellos aos que pertenzan os centros.

ACCIÓNS

Para que os centros poidan levar a cabo o seu labor con garantías, Sogama proporcionoulles a principios de curso os medios materiais e divulgativos necesarios. É o caso das illas de reciclaxe, conformadas por tres contedores de recollida selectiva cada unha (amarelo, azul e verde) nos que os integrantes da comunidade educativa deben depositar, respectivamente, os envases de plástico, as latas e os briks, o papel/cartón e a fracción resto, e os composteiros, destinados a acoller a materia orgánica para fabricar compost, un abono natural con excelentes propiedades para o solo e que servirá para fertilizar os xardíns e hortas dos recintos escolares.

Ademais de todo isto, a empresa pública tamén lles facilitou os instrumentos didácticos e divulgativos necesarios para que os proxectos avancen de forma axeitada. Referímonos a carteis, presentacións, vídeos, guías didácticas e xogos, tanto físicos (Un partido polo planeta) como dixitais, estando estes últimos adaptados ás distintas franxas de idade.

No primeiro trimestre do curso escolar, Sogama realizou a primeira visita aos centros para solicitar os datos de partida. Agora atópase coa segunda visita de seguimento para comprobar a evolución dos traballos acometidos en cada colexio, solventar dúbidas e corrixir erros.

RELACIÓN DE CENTROS PARTICIPANTES EN RECÍCLATE CON SOGAMA 2015-2016

Son os seguintes:

-Dous pola provincia da Coruña: CPR Nosa Señora do Rosario, de Arzúa, e CEIP A Cristina, de Carballo.

-Tres pola de Lugo: CEIP Celso Currás, de Trabada, CEIP Muimenta, de Cospeito, e CEIP Veleiro-Docampo, de Castro de Rei.

-Dous, co mesmo nome, pola de Ourense: CPR Plurilingüe Divina Pastora, de Ourense cidade, e CPR Plurilingüe Divina Pastora, de O Barco de Valdeorras.

-Sete pola de Pontevedra: CEIP Laredo, de Redondela, CEIP Plurilingüe Nº1 e CEIP Plurilingüe Nº2, de Tui, CEIP Espedregada, de Poio, CEIP Julia Becerra Malvar, de Ribadumia, CPI Aurelio Marcelino Rei García, de Cuntis, e CEIP Marquesa do Pazo dá Mercé, das Neves.

Saúdos, Departamento de Comunicación

23 Feb 2016

Galería