Idiomas

Actualidade

  • Os proxectos cobren áreas tales como conservación e restauración da natureza, calidade da auga e xestión de residuos, adaptación ao cambio climático e mitigación do cambio climático
  • Axudarán a Europa a converterse no primeiro continente climaticamente neutro do mundo para 2050 e a implementar con éxito o Pacto Verde Europeo
  • Para o período 2021-2027, a CE aumentou o financiamento do Programa LIFE en case un 60%, ata os 5.400 M€, e incluíu o novo subprograma de transición de enerxía limpa
17 Mar 2023
  • Unha enquisa entre consumidores de España e Polonia reflicte que aínda existe confusión sobre a maneira de refugar ou reciclar algúns tipos de envases
16 Mar 2023
  • O principal obxectivo do mesmo é reforzar a valorización do compost mediante a súa posible utilización para a retención de contaminantes orgánicos en sistemas de tratamento de augas residuais
  • Entre as tarefas a desenvolver por esta empresa pública figuran as caracterizacións da materia orgánica entregada na súa planta de compostaxe de Cerceda por parte dos concellos adscritos á mesma, así como a impartición de cursos presenciais de formación orientados a distintos públicos
15 Mar 2023

Páxinas