Idiomas

Actualidade

  • Así se desprende dunha enquisa realizada por Unilever, a través de IPSOS Dixital, a partir dunha mostra de 750 persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 65 anos
  • O 96% dos consultados manifesta planificar as súas compras, asegurando o 44% que non se deixa levar polas ofertas. O 72% planifica un menú semanal e o 92% di coñecer as diferenzas entre data de caducidade e data de consumo preferente
  • Con todo, a 85% demanda máis información e formación para evitar o desperdicio
6 Dec 2022
  • A instalación, con capacidade para xestionar 15.000 t/ano de FORSU e outras 7.000 t de material estruturante, producirá ao redor de 6.000 t/ano de compost
  • A planta vilanovesa dará servizo a 26 concellos (326.846 habitantes) e integrará as distintas fases do proceso de compostaxe dos residuos orgánicos
5 Dec 2022
  • Os expertos aseguran que a participación activa e sen precedentes dos mozos na protección do medio ambiente demostra a magnitude do poder que posúen para presionar a gobernos e responsables da toma de decisións
  • Na serie web Uncommon Ground do PNUMA, os mozos examinan como as persoas poden reducir a súa pegada de carbono, ao tempo que analizan os problemas estruturais relacionados coa agricultura, o transporte urbano e a moda rápida
5 Dec 2022

Páxinas