Idiomas

Actualidade

  • Os residuos de envases na UE incrementáronse en máis dun 20 % nos dez últimos anos e, se non se toman medidas, prevese que aumenten outro 19 % de aquí a 2030
  • Coas novas normas preténdese poñer fin a esta tendencia, limitando o envase excesivo e proporcionando claridade ás etiquetas a fin de propiciar o seu correcto reciclado
1 Dec 2022
* Visitaron esta mesma mañá o Complexo Medioambiental de Cerceda, onde tiveron a oportunidade de percorrer a planta de selección de envases procedentes da bolsa amarela e a de recuperación de materiais contidos no lixo en masa
* A visita enmárcase na xornada que este ano, e tras o parón obrigado pola pandemia, celebra ASPLARSEM en Galicia baixo o lema “Produtividade, eficiencia e calidade da reciclaxe no ámbito da nova lexislación”
30 Nov 2022
  • Aínda que foron moitos os que eloxiaron a creación do fondo, a moitos outros tamén lles preocupou que non se lograse o suficiente na COP27 en materia de redución das emisións de GEI responsables da actual crise climática
  • Máis aló deste acordo, os países non lograron distanciarse dos combustibles fósiles de maneira firme, as emisións de metano acapararon a atención, os doantes ofreceron apoio para a adaptación, dedicouse un día á participación dos mozos e presionouse aos líderes para intensificar a acción climática
29 Nov 2022

Páxinas