Idiomas

Actualidade

  • Un total de 186 centros educativos das catro provincias galegas están adscritos ao programa de compostaxe de Sogama, encargándose a empresa da dotación dos medios materiais e divulgativos necesarios
  • Neste marco, entregou aos colexios 235 composteiros, ademais de formar á comunidade educativa na autoxestión da materia orgánica
28 Dec 2022
  • Así o indica o INE nun dos últimos estudos que levou a cabo, pois a compra de xoguetes electrónicos ou dispositivos que funcionan a través de baterías, pilas ou enchufados á corrente eléctrica ,aumenta nesta época de forma exponencial
  • Ecolec chama a atención sobre a necesidade de posibilitar a reciclaxe dos dispositivos en desuso cando se van a adquirir outros novos, evitando deste xeito as negativas consecuencias da súa incorrecta xestión
28 Dec 2022
  • Segundo datos do INE, os ámbitos con maior peso no GNPA foron os servizos de xestión de residuos (62,6% do total) e os de xestión de augas residuais (17,7%)
  • Por sectores institucionais, o de Sociedades realizou o 44,4% do gasto total, concretamente 8.634 millóns de euros
27 Dec 2022

Páxinas