Idiomas

Actualidade

  • Os educadores ao servizo desta empresa pública impartirán mañá varias sesións formativas no CEIP Plurilingüe de Palas de Rei e no IES Terra de Soneira de Vimianzo, adaptando o enfoque e contidos ao perfil dos colectivos destinatarios
  • Mentres que para o alumnado de secundaria, as explicacións terán un cariz máis técnico, para os de primaria será máis lúdico, pero en ambos os casos haberá unha sección troncal como é o principio europeo dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe), que non entende de idades
6 Nov 2022
  • Esta é unha das conclusións do estudo realizado por AIJU, e no que se analizou a percepción da sostibilidade neste ámbito por parte de consumidores  de Alemaña, España, Reino Unido, Francia e Italia
  • Para combater os problemas ambientais, os enquisados consideran que se debería educar aos nenos/as no consumo responsable, o fomento da reutilización e a reciclaxe, e a redución do consumo de plásticos
4 Nov 2022
  • A pretensión desta iniciativa é transmitir ao cidadán que a súa colaboración resulta esencial para propiciar a reciclaxe dos medicamentos e os seus envases, e como, grazas ao seu compromiso, contribúe a coidar da súa saúde e do planeta
  • No primeiro semestre de 2022, os españois depositaron no Punto SIGRE da farmacia un 8% máis de envases baleiros ou con restos de medicamentos respecto do mesmo período do ano anterior
3 Nov 2022

Páxinas