Idiomas

Actualidade

•Terá lugar mañá, 8 de maio, de 09:30 a 14:00 horas, no Salón de Actos do edificio de Relacións Laborais e na mesma contarase coa participación de distintas organizacións expertas e con experiencia na

7 Mai 2014

•Máis de 300 voluntarios participaron nas distintas xornadas de limpeza promovidas pola iniciativa ecolóxica Coge3, contando coa colaboración de Sogama.

6 Mai 2014

•A campaña autonómica “Separemos ben, reciclaremos mellor”, impulsada pola Consellería de Medio Ambiente e Sogama, chega aos colectivos de veciños de ambos os dous concellos. Este xoves, día 8, farao a Padrenda, e o día 16 a Amoeiro.

•O obxectivo é formar aos integrantes das asociacións na correcta xestión dos residuos urbanos, ensinándolles as boas prácticas para a súa redución, para o máximo aproveitamento dos produtos e para a correcta separación dos mesmos unha vez convertidos en refugallos, depositando cada tipoloxía no contedor correspondente.

6 Mai 2014

Páxinas