Idiomas

Actualidade

  • Aimplas, socio desta iniciativa, creou a partir dos mesmos unha película plástica. Outras empresas producen aceite de café e extraen aromas, polifenoles, aceites e carotenoides, ademais de acedos dicarboxílicos de cadea longa (LCDCA) necesarios para sintetizar poliésteres
  • O proxecto tamén está a dar a coñecer procesos para transformar biorresiduos urbanos en bioprodutos de gran valor a partir de diferentes materias primas tales como subprodutos cárnicos, refugallos de peixe, biorresiduos domésticos, refugallos de celulosa e lodos de depuradora
15 Feb 2023
  • O carácter reciclable, renovable, compostable e biodegradable da súa materia prima, o papel, consolida o seu valor como alternativa óptima para envases e embalaxes no camiño cara a unha economía circular
14 Feb 2023
  • O documento recolle máis de 50 medidas orientadas a reducir o peso dos envases, favorecer a súa reciclabilidade e minimizar o uso de plástico nos mesmos
  • Tal e como indica a Fundación Ellen MacArthur, dependendo da tipoloxía de envase, ata o 80% do seu impacto pode quedar determinado na etapa de deseño
  • Esta guía pretende ser un documento de gran utilidade para alcanzar o obxectivo europeo de que en 2030 todos os envases postos no mercado sexan 100% reciclables
14 Feb 2023

Páxinas