Idiomas

Actualidade

  • A súa reconversión foi executada no marco do programa #Mestradeobra, promovido polos centros de formación e recursos do profesorado, e desenvolvido de acordo co Sistema Lupo, un método que aúna arquitectura e pedagoxía
  • Con este proxecto, cofinanciado por Sogama, recuperouse o espazo verde no patio do colexio e para isto deuse acceso ao mesmo desde a aula, permitindo o contacto directo dos escolares coa natureza nun contexto de aprendizaxe de valores
15 Dec 2022
  • Denominada “Hoxe e mañá”, combina o financiamento de programas para mellorar a resiliencia climática e a prevención de riscos de desastres coa preparación fronte a eses fenómenos, reforzando a protección dos menores
  • As tres primeiras anualidades da iniciativa centraranse nos países máis propensos a fenómenos meteorolóxicos extremos
  • O pasado ano, o Índice de Risco Climático Infantil de UNICEF estimou que 400 millóns de nenos están actualmente expostos a ciclóns
15 Dec 2022
  • Os educadores da empresa recabaron en cada colexio información de interese para orientar mellor a estratexia educativa na correcta xestión dos residuos
  • Nesta fase inicial do programa, tamén se pretende ir creando conciencia sobre a problemática que os refugallos representan nas sociedades modernas, ademais de promover a activa participación da comunidade educativa na súa menor xeración e maior reciclaxe
14 Dec 2022

Páxinas