Idiomas

Actualidade

  • Baixo o título "Cara a un enfoque equitativo da contaminación por plásticos mariños", alude a que as formas actuais deste tipo de contaminación  poden exacerbar as súas cargas inxustas, xa que o seu impacto adverso nos seres humanos e o medio ambiente, chega a ser desproporcionado nas poboacións máis marxinadas
  • Unha das conclusións do documento é que as comunidades costeiras máis afectadas deberían estar mellor representadas na redacción de posibles solucións
19 Xan 2022
  • Educadores da empresa pública desprazáronse a este centro, pertencente ao Concello de Forcarei (Pontevedra), para impartir tres sesións presenciais focalizadas na correcta recollida selectiva dos residuos municipais, dando aos escolares a oportunidade de consultar as súas dúbidas
  • Mostráronse interesados en coñecer a loxística e operativa despregada por esta empresa pública para transportar os residuos ata o Complexo Medioambiental de Cerceda, onde reciben o oportuno tratamento
18 Xan 2023
  • Así o manifestou o Tribunal de Contas Europeo, que apunta á necesidade de clasificar e rastrexar axeitadamente este tipo de refugallos para evitar un tratamento inapropiado e os atallos ilegais
  • Se ben a eliminación só debería utilizarse como último recurso, máis do 50% dos residuos perigosos séguese a eliminar
18 Xan 2023

Páxinas