Idiomas

Actualidade

  • En colaboración cos fabricantes de iluminación, esta entidade emprendeu un proxecto pioneiro que ten como obxectivo coñecer o índice de reciclabilidade das luminarias novas para confirmar que os índices teóricos calculados na fase de deseño, conséguense nas plantas de tratamento
3 Ago 2022
  • O obxectivo deste proxecto europeo é achegar a experiencia galega en xestión de residuos a outros puntos do continente e intercambiar boas prácticas ambientais
  • O colectivo desprazouse á rexión do Veneto, onde estivo entre o 9 e o 16 de xullo para coñecer de preto as políticas de medio ambiente instauradas nesta área xeográfica
3 Ago 2022
* O obxectivo era instruílos na xestión sostible dos residuos urbanos, dado o seu interese en cuestións tales como a recollida selectiva e a compostaxe doméstica
* Entre os colectivos que atende esta organización cabería destacar a infancia e familias en situación de vulnerabilidade e exclusión social, así coma os migrantes, con especial incidencia naqueles refuxiados/solicitantes de asilo
* Nestes momentos, a asociación centra boa parte da súa enerxía na atención e acollida das familias desprazadas pola invasión rusa en Ucraína
2 Ago 2022

Páxinas