SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • O lixo convencional recepcionado nas instalacións desta empresa pública descendeu das 800.802 toneladas de 2019 ás 795.052 toneladas de 2020.
  • A maior caída tivo lugar nas seis grandes cidades adscritas ao modelo Sogama, con case 15.000 toneladas menos, cifra que representa unha redución do 5,43%.
  • Por provincias, a de Lugo é a que lidera a diminución de residuos, cun -1,47%.
  • Pola súa banda, a contribución á reciclaxe da bolsa amarela subiu, de forma global, en case un 13%.
18 Xan 2020
  • Requisito fundamental é que as 50 vivendas que recibirán estes recipientes sexan unifamiliares e dispoñan de terreo (horta, xardín ou terras de cultivo) no que aplicar o compost resultante.
  • Os participantes recibirán manuais didácticos de apoio e persoal de Sogama encargarase de impartir un curso de formación para explicar a técnica a seguir e resolver dúbidas.
15 Xan 2021
  • Baixo o título “A túa cidade recíclase!”, os cidadáns teñen a oportunidade de coñecer os múltiples materiais que forman parte da contorna urbana e que, ao chegar ao final da súa vida útil, poden ser transformados en novos produtos grazas á actividade da industria da reciclaxe.
  • Abórdase a reciclaxe de vehículos de transporte, RAEE, téxtiles, pneumáticos fóra de uso, etc.
15 Xan 2021

Páxinas