Idiomas

Actualidade

  • O obxectivo deste proxecto europeo é achegar a experiencia galega en xestión de residuos a outros puntos do continente e intercambiar boas prácticas ambientais
  • O colectivo desprazouse á rexión do Veneto, onde estivo entre o 9 e o 16 de xullo para coñecer de preto as políticas de medio ambiente instauradas nesta área xeográfica
3 Ago 2022
* O obxectivo era instruílos na xestión sostible dos residuos urbanos, dado o seu interese en cuestións tales como a recollida selectiva e a compostaxe doméstica
* Entre os colectivos que atende esta organización cabería destacar a infancia e familias en situación de vulnerabilidade e exclusión social, así coma os migrantes, con especial incidencia naqueles refuxiados/solicitantes de asilo
* Nestes momentos, a asociación centra boa parte da súa enerxía na atención e acollida das familias desprazadas pola invasión rusa en Ucraína
2 Ago 2022
  • O acto de firma, que contou coa asistencia do xefe territorial de Medio Ambiente, José Manuel González, ten lugar despois de que a Mancomunidade saldase a débeda contraída con Sogama (8 M€) e de que o Consello da Xunta aprobase o acordo, mediante o cal a empresa achegará ao ente supramunicipal 543.000 €
  • Dado que a planta do Morrazo atópase baixo a titularidade da Mancomunidade e de que o canon unitario de Sogama contempla a transferencia, ademais do transporte e tratamento final dos residuos, o desembolso económico da compañía concíbese como unha medida de compensación
28 Xul 2022

Páxinas