SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Ademais de garantir que os alimentos chegasen aos fogares durante os períodos máis críticos da Covid-19, os agricultores españois contribuíron á reciclaxe do 63% dos envases, 3 puntos porcentuais máis que en 2019.
  • Así mesmo, o pasado ano rexistrouse a cifra máis alta de envases recollidos da historia, con máis de 5.000 toneladas.
  • A reciclaxe dos envases SIGFITO permitiu o aforro da emisión de 7.000 toneladas de CO2.
16 Xul 2021
  • Unha é a planta de coxeración, que proporciona calor para o secado da parte húmida contida na fracción non reciclable, e outra a termoeléctrica, que xera a electricidade equivalente ao consumo dun 12% dos fogares galegos
  • O Consello tamén aprobou declarar proxecto de interese autonómico o Complexo de Cerceda, grazas ao que Sogama poderá incrementar a súa eficiencia e propiciar así que Galicia peche o ciclo da xestión integral dos residuos urbanos
15 Xul 2021
  • Así se desprende dun estudo sociolóxico elaborado ao longo de 2020 por Catchment para Ecoembes.
  • O 82,3% dos entrevistados declara ter varios cubos, bolsas ou espazos nos seus fogares destinados a separar os residuos para a súa posterior reciclaxe, estando sempre undeles destinado aos envases do contedor amarelo.
  • Isto tradúcese en 38,9 millóns de españois que se declaran recicladores, practicamente 2 millóns máis que o ano anterior.
15 Xul 2021

Páxinas