SOGAMA en Facebook
SOGAMA en Instagram
SOGAMA en Twitter
SOGAMA en Vimeo
SOGAMA en Linkedin
SOGAMA

Idiomas

Actualidade

  • Deste xeito, a Asociación Española do Aluminio pretende informar aos cidadáns sobre as bondades deste material por ser 100% reciclable e non perder cualidades durante o proceso de transformación, consumindo tan só o 5% da enerxía que se precisaría para producir aluminio primario. 
9 Out 2020
* O obxectivo é apoiar a transformación dos sistemas agroalimentarios, a erradicación da fame e unha mellor nutrición na era posterior ao COVID-19.
* Ademais de garantir o acceso a unha contorna e dieta saudable,  contribuirá á adaptación ao cambio climático e a mitigación dos seus efectos, así como á xestión sostible dos recursos.
9 Out 2020
  • Está dirixida aos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • O principal obxectivo deste Plan é fomentar a innovación educativa a través do desenvolvemento de competencias clave como eixe do currículum e elementos transversais, nos que se inclúe a educación en valores.
8 Out 2020

Páxinas