Que é
a compostaxe
doméstica?

A compostaxe doméstica é o proceso de descomposición biolóxica da materia orgánica xerada no fogar.

Sobre as plantas

Sobre a saúde do solo

Sobre a estrutura do solo

Os beneficios
do compost

A compostaxe doméstica ofrece grandes vantaxes medioambientais e económicas, xa que, ao reciclarse a materia orgánica en orixe, redúcese a cantidade de refugallos depositados no contedor xenérico, propiciando que se minore a frecuencia de recollida e transporte de lixo por parte dos servizos municipais, e, polo tanto, que se reduzan as emisións de CO2 á atmosfera. Así mesmo, contribúe a diminuír as toneladas de residuos entregadas a SOGAMA para o seu tratamento final, minguando deste xeito o importe da factura a abonar polos concellos a esta empresa pública.

Sobre as plantas

Ao ser un produto rico en nutrientes e macronutrientes, o compost convértese nun excelente abono, contribuíndo a que as plantas teñan unha maior resistencia ás pragas e enfermidades.

Sobre a saúde do solo

Dada a súa condición de produto natural, sen compostos químicos e libre de patóxenos, actúa en moitos casos como bactericida e funxicida.

Sobre a estructura do solo

Debido ao seu carácter aterronado, o compost facilita a formación de conglomerados, permitindo así manter unha correcta aireación e humidade do solo.

Os beneficios
do compost

A compostaxe doméstica ofrece grandes vantaxes medioambientais e económicas, xa que, ao reciclarse a materia orgánica en orixe, redúcese a cantidade de refugallos depositados no contedor xenérico, propiciando que se minore a frecuencia de recollida e transporte de lixo por parte dos servizos municipais, e, polo tanto, que se reduzan as emisións de CO2 á atmosfera. Así mesmo, contribúe a diminuír as toneladas de residuos entregadas a Sogama para o seu tratamento final, minguando deste xeito o importe da factura a abonar polos concellos a esta empresa pública.

Ao ser un produto rico en nutrientes e macronutrientes, o compost convértese nun excelente abono, contribuíndo a que as plantas teñan unha maior resistencia ás pragas e enfermidades.
Dada a súa condición de produto natural, sen compostos químicos e libre de patóxenos, actúa en moitos casos como bactericida e funxicida.
Debido ao seu carácter aterronado, o compost facilita a formación de conglomerados, permitindo así manter unha correcta aireación e humidade do solo.

Que precisas?

Para iniciarte no proceso da compostaxe doméstica precisas:

1. Un Composteiro

O composteiro é un recipiente que facilita a circulación do aire no seu interior, onde se introducen os restos orgánicos, permitindo unha óptima accesibilidade, tanto para depositar residuos como para extraer o abono resultante.

2. Espazo na túa horta

A boa ubicación do composteiro permitirá que o compost que produza sexa de boa calidade, optimizando recursos coma as horas de luz, a ventilación e a humidade do solo.

3. Residuos de cociña e xardín

Os restos de verduras e froitas, restos de poda, herba cortada e céspede, as follas secas e demais elementos orgánicos do teu fogar, servirán para producir un abono natural óptimo.

4. Un aireador e unha pa

Co aireador conseguiremos ventilar o compost sen que perda propiedades e coa pa ordenaremos correctamente as capas para a súa descomposición eficiente.

5. Auga

A auga é imprescindible para humedecer os materiais e conseguir que non sequen. Deste xeito, garantiremos a transformación da materia orgánica en compost.

Proceso

Para comezar, precisas colocar o composteiro no exterior da vivenda, nunha zona de sombra, protexido contra o vento e os cambios de temperatura bruscos (por exemplo, baixo unha árbore de folla caduca) e en contacto directo coa terra, para que os microorganismos, insectos e miñocas accedan ao seu interior.

É recomendable que no fondo do composteiro coloques unha reixa ou rede para evitar que accedan a el pequenos animais.
O proceso de elaboración dun bo compost dura entre 5 e 6 meses, nos que distinguiremos tres fases.

Características dun bo compost

Para obter un bo compost debes ter en conta uns sinxelos parámetros:

 • TAMAÑO: o tamaño dos fragmentos a compostar non debe superar os 5 centímetros. Canto máis grande sexa o tamaño dos residuos depositados, máis lenta será a descomposición. Porén, se os elementos son demasiado finos, a pila pode compactarse e non permitir a súa correcta osixenación.

 • MATERIAIS: o compost debe ser rico en humus. O humus é a capa da terra con maior volume de nutrientes que xorde da descomposición de restos orgánicos animais e vexetais.

 • Os residuos coma o esterco de aves, o café ou a herba conteñen moito nitróxeno e aceleran este proceso, mais aportan pouco humus.

 • Os elementos coma as pólas grosas, a serradura, palla, papel ou madeira retardan a descomposición, mais achegan abondoso humus.

 • CARBONO-NITRÓXENO: os restos con mellor proporción de carbono e osíxeno son as follas de árbores froiteiras, arbustos, ortigas e o esterco do gando.

 • AIREACIÓN: para favorecer a entrada de aire na pila sen secala é preciso mesturar ben os materiais grosos e finos e voltear o compost cando se atope moi compacto ou moi húmido.

 • HUMIDADE: a mestura ten que estar húmida, pero non mollada, xa que levaría á súa putrefacción. Para evitalo é preciso xogar cos materiais secos e húmidos que vaiamos introducindo no composteiro. Unha forma sinxela de medir a humidade da mestura é coller unha presa e apertar coa man. Se queda compacta, ten a humidade xusta; se se esfarela, está seca e, se pinga, está moi húmida.
  En función dos resultados, poderemos secar ou humedecer facilmente, engadindo materiais secos ou húmidos, segundo o caso.

 • TEMPERATURA: o compost debe atoparse arredor dos 50º - 60º C.

 • OSÍXENO: o compost só se logrará se hai presenza de osíxeno (é un proceso aerobio) polo que, en ocasións, será necesario remexer a mestura para aireala.

Recursos para saber máis

Tes máis información para a realizar a compostaxe doméstica nestas ligazóns:

Contacto

Morzós, 10 • As Encrobas • 15187 – Cerceda (A Coruña) / Tlf.: 981 698 500 • Fax: 981 686 064