Esta publicación forma parte do Proxecto Res4ValOR -Redución, reutilización, reciclado e revalorización de residuos orgánicos- enmarcado no programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e financiado polo Fondo FEDER. Trátase dun proxecto de accións de capitalización de resultados do proxecto Res2ValHum, tamén enmarcado no programa POCTEP.

Son socios de Res4ValOR, por parte de Galicia, a Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA, S.A.) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e, por parte de Portugal, a Universidade do Minho.