Qué facemos

Bolsa negra

Fracción resto ou, o que é o mesmo, refugallos que, dadas as súas características, non poden ser reciclados, debendo ser introducidos no colector convencional. Entanto, e debido a unha posible falta de coñecemento ou erros dos cidadáns, neste recipiente aínda son introducidos en orixe residuos susceptibles de ser recuperados materialmente (vidro, briks, plásticos, aceiro, aluminio, …), que Sogama clasifica de forma mecánica nunha planta industrial 4.0 para remitilos aos centros recicladores
Preferencias de cookies