Proxectos de Sogama
Proxectos

Coñece os proxectos máis importantes de Sogama: O proxecto de investigación de escorias para a súa utilización no ámbito da construción,  o proxecto Res2ValHum...

Imaxe
Imagen de campañas
Programa Interreg España-Portugal (POCTEP 2021-2027), o proxecto GRESINT, liderado por Sogama.
‘Redución, reutilización, reciclado e revalorización de residuos orgánicos’.
O proxecto Res2ValHum “Valorización de residuos orgánicos: produción de sustancias húmicas”, enmarcado no programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, ten por obxecto promover a…
Preferencias de cookies