Transparencia e goberno aberto

Convocatoria de procesos selectivos

Información referida a convocatoria de procesos selectivos
Proceso de selección para o posto de Técnico/a Económico/a pola quenda de promoción interna
Bases Posto Técnico Económico
Resolución listaxe provisional de admitidos e excluídos
Acta | Listaxe provisional - Puntuación de méritos
Resolución da convocatoria
Resolución listaxe definitiva de admitidos
Proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, de 28 de decembro
Resolución convocatoria
Acta de listas definitivas - Admitidos e excluídos
Acta de baremación provisional
Acta de baremación definitiva - Proposta de adxudicación de prazas

 

Resolución da adxudicación
Bases
Bases Sogama concurso de méritos
Anexo I
Anexo III
Acta e resolución
Acta constitución Comisión de Selección
Resolución aprobación de listaxes provisionais
Proceso de selección para o posto de Xefa/e de Explotación
Bases de contratación
Acta valoración méritos e experiencia
Acta constitución comisión selección e admisión candidatos
Acta data entrevista persoal
Lista candidatos admitidos
Resolución proceso de selección
Proceso de selección para o posto de Xefe/a de Área Técnica pola quenda de promoción interna
Bases
Bases de contratación
Actas da Comisión de Selección
Outros documentos
Lista de admitidos e excluídos
Puntuacións fase de concurso
Puntuacións finais
Resolución do proceso
Preferencias de cookies