Imaxe
img_que_hacemos
Que Facemos

A xestión e tratamento dos residuos urbanos producidos no territorio galego constitúe a principal actividade de Sogama.

Xestión de residuos urbanos

A labor de Sogama enmárcase no Plan Autonómico de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, asumindo o papel encomendado polo mesmo e que, en todo caso, pasa pola aplicación prioritaria das tres erres (Reducción, Reutilización e Reciclaxe) e a Recuperación enerxética da parte non reciclable, minimizando as cantidades de refugallos destinados ao vertedeiro.

Dúas son as fraccións de residuos urbanos sobre as que Sogama centra a súa xestión: a bolsa amarela, é dicir, os materiales depositados pola cidadanía no colector amarello (envases de plástico, latas e bricks), e a bolsa negra (resto) introducida no colector xenérico.

Mentras que, con respecto a bolsa amarela, a tarefa desta Sociedade circunscríbese á clasificación dos distintos materiais por tipoloxías, que logo remite ós centros recicladores para ser transformados en novos productos, no caso da bolsa negra, e unha vez separados os materiais susceptibles de ser reciclados (aceiro, vidro e aluminio fundamentalmente), somete ó resto a un proceso de valorización enerxética, utilizando para elo tecnoloxías de última xeración que lle permiten llevar a cabo unha actividade industrial totalmente respetuosa co medio ambiente e a saúde pública.

 

Xestión e tratamento dos residuos urbanos

 

A xestión e tratamento dos residuos urbanos producidos no territorio galego constitúe a principal actividade de Sogama”. Tres son as fraccións que se encontran baixo a xestión de Sogama:

  • Bolsa Amarela
  • Bolsa Negra
  • Bolsa Marrón
Imaxe
bolsa_amarilla
Bolsa Amarela

A recollida selectiva da bolsa amarela implantouse en Galicia trala entrada en vigor, en 1997, da Lei de Envases e Residuos de Envases, materializándose a través dunha experiencia piloto.

Imaxe
bolsa_negra
Bolsa Negra

Fracción resto ou, o que é o mesmo, refugallos que, dadas as súas características, non poden ser reciclados, debendo ser introducidos no colector convencional.

Imaxe
bolsa_marron
Bolsa Marrón

A normativa europea establece o 31 de decembro de 2023 como prazo límite para que os concellos instauren a recollida selectiva da materia orgánica a través do contedor marrón.

Imaxe
gestion_de_residuos_y_procedimientos
Xestión de Residuos

Xestión de residuos urbanos.

Imaxe
nuestras_instalaciones
As nosas instalaciones

Coñece as nosas instalacións dunha forma máis detallada.

Preferencias de cookies