Imaxe
Imagen transparencia y buen gobierno
Transparencia e goberno aberto

A través desta sección de Transparencia e Goberno Aberto, Sogama dispensa á cidadanía, ampla información sobre a xestión que leva a cabo en distintas áreas, tanto ambiental como económica e social, mostrando os pormenores da súa estrutura organizativa, recursos dos que dispón e que xestiona, colaboracións materializadas con distintos colectivos, así como as súas políticas de persoal e de contratación pública.

Imaxe
Pluma
Perfil do contratante

Plataforma de contratación do Sector Público que permite a consulta de anuncios de licitación, adxudicacións provisionais e definitivas, pregos de contratación, etc...

Imaxe
xdg_transparencia
Obrigas respecto do Portal de Transparencia e Goberno Aberto

Neste punto recóllense as indicacións de como todos os órganos e entidades que conforman o sector público autonómico deben cumprir as obrigas que teñan establecidas na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, e na Lei 19/2013, do 9 de decembro, xa sexa a través de https://transparencia.xunta.gal ou doutros portais que conforman o catálogo de portais do sector público autonómico.

Segundo o determinado pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, pódense establecer diferencias entre:

  • As obrigas dos órganos superiores da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • As obrigas das entidades públicas instrumentais.
Integridade e compromiso ético
Imaxe
Imagen integridad y compromiso ético
Preferencias de cookies