Quén somos
Información corporativa

Información corporativa referente a Sogama.

Imaxe
Imagen información corporativa
Imaxe
Imagen izquierda información corporativa

Somos unha empresa pública (51%), con participación privada (49%), que se encarga da xestión e tratamento sostibles dos residuos urbanos producidos por 295 dos 313 municipios existentes en Galicia, é dicir, o 94% do total. 

A Sociedade conta cos seus propios Estatutos e un Consello de Administración no que están representados os dous socios accionistas (Xunta de Galicia e Naturgy).

Preferencias de cookies