Aprende con Sogama
Programas

Aprende con Sogama, por medio dos seus programas e presume dunha boa Educación Ambiental.

Imaxe
Imagen calendario
A Sociedade Galega do Medio Ambiente mantén unha política de "portas abertas" a fin de propiciar e potenciar que os distintos colectivos sociais poidan coñecer de preto a súa labor e participen…

A compostaxe doméstica é o proceso de descomposición biolóxica da materia orgánica xerada no fogar, como son os restos de comida e podas, obtendo un produto final, o compost, que pode ser…

"Recíclate con Sogama" é un programa de educación ambiental, canalizado a través do Plan Proxecta da Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade), que…

O Caderno Verde é un dos múltiples proxectos que dedica Sogama á divulgación da conciencia ecolóxica. O Caderno Verde suma novos recursos a longa traxectoria de actuacións educativas de Sogama.…

Preferencias de cookies