As nosas instalacións

Rede de Plantas de Transferencia

A función das plantas de transferencia é permitir o transvase dos residuos desde os camións de recollida municipal a colectores de maior capacidade (con carga para 20 toneladas) e máis adecuados para o transporte a longa distancia (por ferrocarril ou estrada).

 

Función dunha Planta de Transferencia

Nestas instalacións non se efectúa operación algunha de tratamento sobre os residuos pero, aínda así, están dotadas das medidas de protección ambiental máis esixentes:

  • Nave pechada que impide a emisión de ruídos ao exterior da instalación.
  • Equipos de aspiración e filtrado de aire nas tolvas de descarga que evitan a emisión de polvo e cheiros.
  • Sistema de depuración de augas.
  • Colectores pechados para o transporte de residuos, que garanten que este se realiza nas mellores condicións hixiénicas e de seguridade.

 

Planta de Transferencia

 

Operativa dunha Planta de Transferencia Tipo

 

As plantas de transferencia son instalacións de funcionamento moi sinxelo. A súa operación realízase en catro fases:

 

Planta de transferencia

 

Situación dunha rede

 

A situación da rede de plantas de transferencia, é a seguinte:

 

Mapa galicia infraestruturas SOGAMA
Preferencias de cookies