Transparencia e goberno aberto

Información de relevancia xurídica

Información relativa á relevancia xurídica de SOGAMA
Lei de residuos Galicia, 25 de febreiro de 2021 (xunta.gal)
Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular
Lei 11/2013 de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma Galega para el 2014 (DA 21)
Autorización ambiental integrada do Complexo Medioambiental de Cerceda e Vertedeiro de Residuos non Perigosos de Areosa
Preferencias de cookies