Transparencia e goberno aberto

Información organizativa e de planificación

Información relacionada coa organización e a planificación de Sogama

Accionariado:
Empresa mixta participada no 51% pola Administración Autonómica (Xunta de Galicia) e o 49% polo Socio Tecnolóxico (Naturgy Renovables, S.L.U).

Inscrición no Rexistro Mercantil:
Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 1218 do arquivo, Sección Xeral, folio 207, folla nº C-7629.

Infraestrutura industrial

 

Mapa galicia infraestruturas SOGAMA

 

Empregos creados: 1.000 (500 directos e 500 indirectos)

Bolsa amarela (envases lixeiros):

  • Concellos implantados: 285

Bolsa marrón (materia orgánica):

  • Concellos implantados: 5

Bolsa negra (fracción resto):

  • Concellos adheridos: 295 

Poboación incorporada ó modelo Sogama: mási de 2.240.000 habitantes

Preferencias de cookies