Idiomas

Oito de cada dez españois móstranse a favor de eliminar os plásticos dun só uso

Print this pagePrint this pagePrint this page
  • Este é un dos resultados do estudo “Global attitudes towards a plastic pollution treaty”, realizado en 34 países por Ipsos, en coordinación coa Fundación Plastic Free e o Foro Económico Mundial
  • O informe centrouse na percepción, por parte da cidadanía, do compromiso da UNEA coa articulación dun tratado internacional orientado á eliminación da contaminación provocada polos plásticos para 2024

Cerceda, a 24 de xaneiro de 2023.- Tomando como referencia o compromiso da Asemblea das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (UNEA) ao redor da promoción dun tratado internacional orientado á eliminación da contaminación provocada polos plásticos para 2024, Ipsos, en coordinación coa Fundación Plastic Free e o Foro Económico Mundial, realizou un estudo  “Global attitudes towards a plastic pollution treaty” en 34 países para coñecer a opinión da poboación sobre este acordo internacional e definir como debería ser.

De media, 7 de cada 10 persoas consideran que o tratado debería crear leis a nivel global para deter a contaminación provocada polos plásticos. Este apoio é máis alto en América Latina (77%) e Europa (72%), e máis baixo en América do Norte (60%).

Dentro de Europa, España, compartindo porcentaxe con Italia e Romanía (78%), é o país que máis persoas apoian o tratado.

CINCO MEDIDAS A CONTEMPLAR

Segundo os datos do estudo, existe un amplo consenso global sobre as cinco medidas que non poderían faltan no Tratado para cumprir o seu obxectivo.

  • Eliminación dos plásticos dun só uso. De media, un 74% da poboación mundial avoga por prohibir este tipo de produtos. No caso de España, a porcentaxe é do 78%, situándose como o segundo país de Europa con maior apoio a esta medida, cun dato moi similar ao de Reino Unido (79%).
  • Prohibición do uso de plásticos que son difíciles de reciclar. Un 76% das persoas no mundo está a favor desta prohibición, subindo en España ao 79%, o que nos sitúa novamente entre os países europeos que máis apoia este suposto, soamente superado nun punto por Romanía, cun 80%.
  • As empresas deben ter a responsabilidade de reducir, reutilizar e reciclar os envases de plástico que xeran. Así o afirma un 77% dos cidadáns a nivel global, alcanzando, no caso de España, un 78% de respaldo.
  • Que todos os novos produtos de plástico se elaboren a partir de plástico reciclado. Así o afirma, de media, o 76% da poboación a nivel internacional. Unha idea que tamén desde España apóiase por 8 de cada 10 persoas.
  • Esixir a etiquetaxe dos produtos de plástico a fin de que quede claro como clasificalos de maneira responsable para a súa reutilización, reciclado ou eliminación.  O 77% da poboación apia a implementación desta medida, que tamén goza dun claro respaldo en España, xa que máis de tres de cada catro persoas no país cren que sería algo positivo.

Fonte: Ipsos

Imaxe: Pexels

24 Xan 2023

Galería