Comer si, tirar non!!!

Campaña promovida por Sogama e orientada a reducir o desperdicio alimentario no fogar. Un terzo dos alimentos que se producen no mundo para o consumo humano acaban desperdiciados, dando lugar a un problema con serias consecuencias ambientais, económicas e sociais.

Preferencias de cookies