Idiomas

O aluminio, como material permanente acreditado, garante un modelo circular no seu uso

Print this pagePrint this pagePrint this page
  • Así se recolle no informe “Contribución de materiais permanentes ao uso sostible dos recursos”, elaborado pola AEA.
  • O concepto de “material permanente” busca substituír a idea de “consumo” pola de “uso”, de tal modo que o uso non supoña o consumo, e o consumo non acabe co uso.
  • O aluminio pódese reciclar infinitas veces sen perder propiedades, constituíndo todo un exemplo de economía circular.

Cerceda, a 27 de xaneiro de 2022.-  A Asociación Española do Aluminio e Tratamentos de Superficie (AEA), que representa a máis de 600 empresas do sector, elaborou o informe “Contribución de materiais permanentes ao uso sostible dos recursos”, no que revisa o concepto de material permanente, entendendo como tal aquel do que, unha vez alcanzado o final da vida do produto, pódense reter os recursos investidos na súa produción a través da reutilización ou da reciclaxe, e isto sen que se produza unha perda ou  minoramento da súa calidade por moitas veces que este proceso se repita. 

O concepto de “material permanente” busca substituír a idea de “consumo” pola de “uso”, de tal modo que o uso non supoña o consumo, e o consumo non acabe co uso. Para isto, durante o uso débese garantir a conservación máxima do valor e a rexeneración do material para os sucesivos ciclos.

Segundo o informe de AEA, en sintonía co estudo de Carbotech, unha característica esencial dun material permanente será a súa permanencia fisicoquímica, que se pode resumir en tres aspectos:

  • O material non sufrirá degradación durante a súa vida útil ou, se a sofre, esta non comprometerá as características funcionais de orixe.
  • O material permite a reciclaxe, alcanzando o mesmo nivel de calidade ou de características funcionais que o orixinal.
  • O material permite a reciclaxe sen que se requira a adición significativa de material primario para fabricar un produto co mesmo nivel de prestacións.

O aluminio caracterízase pola súa elevada reciclabilidade e porque, durante o proceso de reciclaxe, apenas é necesario incorporar pequenas cantidades de aluminio primario e dalgúns elementos aleantes, polo que o aluminio reciclado pode substituír, nos mesmos termos de calidade, ao primario;  proceso que, ademais, pódese levar a cabo cantas veces se requira sen menoscabo da calidade do material.

Así mesmo, mentres está en ciclo de uso, as propiedades do aluminio non se degradan grazas á súa resistencia fronte aos principais axentes corrosivos aos que se atopa exposto.

En definitiva, o aluminio, como material permanente acreditado, garante un modelo circular no seu uso que nunca se esgota e que non precisa incorporar máis materia prima virxe dentro do circuíto de reciclaxe e reutilización.

Fonte: Gestores de Residuos

Imaxe: Pixabay

27 Xan 2022

Galería